archive-cl.com » CL » U » UDEC.CL

Total: 879

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Equipo de Trabajo | DEE UdeC
  Director Jasna Stiepovich Bertoni jstiepov udec cl Subdirectora Tatiana Cabrera Cabrera tacabrera udec cl Secretaria Ejecutiva Margarita Rivera Miranda marivera udec cl Auxiliar Unidad de Calidad Mónica Núñez Vives mnunez udec cl Cristina Toro De la Fuente cristinatoro udec cl Alide Salazar Molina alisalaz udec cl Carolina Bustamante Durán carobustamante udec cl Olga Mora Mardones omora udec cl Viviana Ulloa Jofré viulloa udec cl Unidad de Análisis Institucional Arturo Ibañez

  Original URL path: http://www.udec.cl/dee/?q=node/5 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Ubicación Geográfica | DEE UdeC
  Directa DEE Ámbitos de Acción Portada Contacto Acerca de Nosotros Estructura Equipo de Trabajo Ubicación Geográfica Ubicación Geográfica La Dirección de Estudios Estratégicos se sitúa en el Campus Concepción en

  Original URL path: http://www.udec.cl/dee/?q=node/7 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Cuenta Anual | DEE UdeC
  Plan Estratégico Programa de Calidad Cuenta Anual La Universidad de Concepción genera un documento de cuenta anual en donde el rector informa sobre la gestión de la Universidad Usted puede ver los documentos de cuenta anual en los siguientes enlaces

  Original URL path: http://www.udec.cl/dee/?q=node/90 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Índices Educación Superior | DEE UdeC
  del Consejo Nacional de Educación a través del cual es posible conocer antecedentes de todas las Instituciones de Educación Superior del país de las distintas alternativas de carreras y o programas que estas Instituciones ofrecen de las ayudas económicas que cada una provee y de las competencias mínimas que deben poseer los postulantes según las distintas áreas del conocimiento Este sitio esta diseñado para apoyar a los nuevos postulantes al

  Original URL path: http://www.udec.cl/dee/?q=node/17 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Anuarios Estadísticos de CRUCH | DEE UdeC
  del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas CRUCH en el cual se publica año a año un documento estadístico con información de las veinticinco universidades integrantes de este Consejo de Rectores en base a la información proporcionada por dichas instituciones Este anuario reúne datos de carreras programas de magíster y doctorado y postítulos relacionados con la matricula total por año matricula de primer año vacantes y titulados Cada anuario

  Original URL path: http://www.udec.cl/dee/?q=node/19 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Encuestas DEE | DEE UdeC
  Anuarios Estadísticos Encuestas Encuestas DEE Encuestas actualmente realizándose La Dirección de Estudios Estratégicos de la Universidad de Concepción pone a su disposición las siguientes encuestas Encuesta de Inserción Laboral y sus determinantes Encuesta de Motivaciones y Medios de Información Encuesta

  Original URL path: http://www.udec.cl/dee/?q=node/74 (2016-01-30)
  Open archived version from archive


 •  ü Ã é º õÃ Þ ÈÄô A éZ5à ðT øïâWü ßâß Ø k7Þ º v¹ónU y 9fhÕÔ ñg ë J5ñP e ßdÝ ò9ñUeC Wq iwi ß3ñ þ ÿ ðý k ½Sá À Û d H ð  Ïâ lñ ÿ û T înWs ý ø û x áúÇ üF þ Õ äC49² 0TFßë K Î1 HEa å e Ú àoÃÏ ñL Z Õ K lÚxîä VbÁ RÙ Q 3 é Ç X¾ x ÛÖá ôÆüæ x á O óüÒ eQFRujEªRz F ë º â i8F ô b3 ² ðx86 ¹ÒÞNi ÜËWfÛ½ U2ââ H êêe 8Ô¼ HÁUT Iè ôýSLÕ æ Áu 8 ÛÌ ýAÅr h tû Ä ñ go Ég ß Q Q 7 ýÒN îÙ ln J D½Ø9 É Êº g É áiáêâc óä zÊÜÍ K Ty ÆßÛÓ i4 ÐëÚ Y5 Hb ÿ ÚUû ÿ ëø ÿ C ð6Ûÿ èÿ uü ÿ Å ø mÿ Èõu Ûã Ï BG A vÆ æSÆ wÉÊ Q Woaã ÿ 4ø aã hvðçÉ RÚÜ IÛ d ORrO5KÄ µ ìýáU õ ºT¾s Ù²5æ g ñÅ k p äù óÎ Ì Ìw Zõ Ú ÞÖ èx ç5ÅeðÊò Ãa ËÎRJí½Ý ûNOS½ ¼ Æ ðP µð ªë F mæXE½ z Ò 1qÿ 29 kßø á²ºÑ üXÑü7 t äÊCmY 3 ÁÊ dí AÆ ËÅ Qá2n à þ XhÊ ½¾ NO²g óogõ ÅÇ AoR ë wòv Ú øéûtx7À K jª óy60psó fé 7ßÊ ÍÏÛSþ Yàï ÚÍÅß üW7 üfa k2 ³ Ùl ì 15ò íAÿ Jñ ÄH ð Àkk i 6Í LÀj ý qþé ÇÞ ¼Ïö ý j ÛçÇ á Ô p5 jE Ó4Ü ¹ Fì6ï CÊà Q qëd ñ R qâ ê ¾h iË N ÓÑù ç ³ ï åóÏ 2 ¾YÀô ¾ ì 3 õëì Ö Í ÔÖ ûB Õ iMgí 5òº R Ðìs ùÛ ¾Ä lã û8 d à Æ â þ Ö M ØÎÛr J FÁÚë à ýÿ ÿ v Á e Øn ø²Ò w k ö ³ YZ e Þ y ö W ÿ 9 Á3 9kËâ þÈ ô n Ãs h 3ng 4ù I w f Þ eÀx a ÿ  ÿ µQÿ Á5 çÃÇ øUÿ öªïÿ UÀ ô Íÿ ð ÿ µ9 n ÿ n ÿ ÿ x üD á ú8 Oÿ ù ø Gà ôp þ 1 ò5 ïüC ÿ Ôÿ áWÿ Ú ÿ k à óáã ü ÿ ûU ñ þ y þ ö þ q ý rïü ÿ ù À â ÑÀê øDÅÿ ÈÔ ø8Gà ôp þ 1 ò5 ïüC ÿ Ôÿ áWÿ Ú ÿ k à ô ñ þ ýª üB ÿ Þoÿ ý Ü ÿ BÜ ÿ þHùÏQÿ t þ ñ ÄW õïàÛ1ÿ k ñ ü i ÈÚ µñ k R 8f  ç ÁZ x F ðçÅO Zø xV µ nÍ Ù ÈvºHqþÊ Ô rkúV¹ ½ ÎòÞ9 JÉ OPAà ð ÿ ðK ø GÅk ¼ û ü O 34 Ó ÄRd s 9 S Á åðÁñ Y ê ÉIÆQo I ÆöWJv ïdpäyO p 2X Ì M4 æMJ2µÝ ÕÝ ü ÿ èÞ 8í5ß Ö aXÚ Ë è 0 Ó ½½ wV ðpç îâó øÛ Z ùç7 íÉ Ä ZúÓVÿ à ³Aiû5 X kO k Ü Ý 1 ä ÿ l à 6äÑüo û âÃÇç þ j 0Í Em b eè õk ÿ n ÿ ÿ x üD á ú8 Oÿ ù ø Gà ôp þ 1 ò5 ïüC ÿ Ôÿ áWÿ Ú ÿ k à óáã ü ÿ ûU ñ þ y þ ö þ q ý rïü ÿ ù å ð o Þ2Ñ ² Cñ7ÅºÝ ô U dH r² WÈ à ÿ è ð YÞH xÛÎÔg ò îÅ Ñëí ø ü ðçá ìó Å Ø7 ñ âM çÏÕü3w ºmJÄ Û Ef 3 ¹  6Ð ô½C ðW àÔà K CK¾WXæ E4oÑ ò a x á JÏ8Q b ÆÕu¹dµ ãe k7 Ymª 7 6ñ ð g Õ ¾Ên b ß½Û Ñ ÿ ðU ÅÚT2Í è f ãTðÆ 9òÇ õ Aÿ f qõ³lo VÅøË ð B ݽÏg A ùd êJooèÌ K áÊx eJQ ½IFqúËi ßçjIï WOáQ ýeá xgÀº éö6Ê tÀé êÌ ä y ð øx Á ¹ ñV ÎÛÿ Ý ü àLè n Wþù þ û ÄÏ ùcB eB1 I e É á æu a 6õnÎM ÕÚí ÿ n x 9tO M õm 6Vä U Eÿ WåC ¼ 0 ø ñJy¼GâMEµ èc éº E¼LØýÚaH NÕ A ÿ hßØwUºkíOáu ÌÏ æ ð ³ I 5 ü ßØ þ ÿ ÿ qÖ Æø G àV ª1 Á ôçµG íËGw ô G péÓÉ µ ê89I7ü ì ÿ ÏÈoÚCöqÿ ÒW iÚï ü è faðþ v2 ºfà å îª Ã ÿ j ú xGÿ Ó ñ ýÚÿ ûû Ñ Òÿ ð ÿ âhÿ ûû Ñ Òÿ ð ÿ âkô ñ 8K g¹ Ú0 Vÿ yIõ z Ùð¹ pç f ÆæYvcZ ý ¹d D D Âý þ û è nм á 3Zk SÔea Òÿ pþÝ ôV ßü øÕ ß Âýý è i øEÛ ñ4 Âýý è i øEÛ ñ5í E ² º ü ócáO Çl Ëÿ áÜ ý 7ÿ ËÏþ5Tõ ø í â ßÄ Ðo F º Tú Ð ýÊÿ ûû Ñ Òÿ ð ÿ âhÿ ûû Ñ Òÿ ð ÿ âh 2x µ K ýÐÿ å ü à hò ß þ üOð ü Ûâ ì Å Z c Cµ ñßÔ1 B ð Ó ÿ Á t nÅ Å xîlô ÝÊ d2âÙ É Õß ²7 øLé ò û7ÃqA 8ÎvcÐ CÒµ á½þ ÿ ÏÎ ÿ ßþÊ ñ fµ w P µ ú 8Ǿ² ù½5ùvaø òø xn òªëÎO ÆÞK ðá þ ðGÿ Ü âßø Þ2 ñ I 0 g ì 4ÿ j ø t bù¼ qqãÏ ÎÇÏÕ u²G hÌ æ Ü p Æ ñ6gý ÀÙÞ71 J z s ï² fOgíbx à Àýw òÜ6 ì ªJ ÿ à Êÿ uÚê çÍßµ ü Ä ³ ø E 4 y ÈnlþËq ö Ùd ÆySÏ FHâ d Ûßö ý çþ ñÝ ý á c ôÒ þS þ ö ø ðK ôðÝ ÿ Í ÁÞ Ðm ÃBð e r K ãEú Ò Ñø8r õ Qþm ñZ Ç ÍzS ü 57 ðW Úrþ µ²ð mݾì iwLãéºå ô Í âïü 7â ö Ãÿ ÿ æ Þ øM ÄeOuqhçñÍ I ª j à Ez ð ÿ vá ÿ Õû¹àìqVÄx ÿ xÏñ þãtÿ ô ê 7ú ü ãþ ûIé3Kqð ât S7ï U Û½ôðqÿ Åz Á ø6 öçñÃiú Åß ð ÃgP BmKQ ÑA Ùä9ì ÞÊ ì0üY èe j8xv MGËeîÿ ä S 0xÊÊ ½Zòï9 øü ù û2ÿ Áµ ÁÛ lñ ¾ j µ WOÒ á Ak óxÆ Iq 0 r p þð7 ðÃÂÖ ømàÍ Ãú Ë EÓãµµ ç Jª SZÔW Ís Πت Eè ä ÀeYnW E õoWóaE W z E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P þÖ ðJ ØKöÑÔ Sñ àu ñ Ì âÍ âM P QPI ÂBܺª Ç ôU Ñ Åbpu ˺m ÀçÄapØÊ Î¼ ãÙ â G Qÿ S ò 6Í ð G 3 Ú5l ùíÿ Uÿ ÁÀ ô xãÿ 6 ÿ Ë áÕ ðp ý 8ÿ ÃÍ ÿ òÊ íl þ xOü ó5ÿ Wk Ðà ÿ ù Ïoü þ ÿ SÇ øy ßþYQÿ ªÿ èTñÇþ m7ÿ Uý QGö ÿ B¼ þ ù ú þ ü ÿ Èþ áÕ ðp ý 8ÿ ÃÍ ÿ òÊ øuWü ÿ B ðói ü² èJ µ²ßú á ðD Ì ÕÚßô0Äÿ à þGóÛÿ ªÿ èTñÇþ m7ÿ T ê àà ú ÉÀ G Òã á qÑÑq êÏ ï ßb Ù ÕßÂna Ö ë¹ îÒ ¾ 4 AcéO æ t k úÞ ò Åw Ù W ¼æ ¾ ïzòcà º øáÐ ÅP åEÏ fÍw ¼ åÅÆ ¾YéöÝ W àôp ñ u í 2 ä ÞöÜa³ Pemuåö ß Ö x fC PÉ Ï h ó Áã ÅbáMaJ h Ô ÃJ ü W TDà uÞ É ÃSÞq òæå o úåôñãÓG Á4Ò ÿÅßO ÿîõ ìx ã ÿé³ß ýÒ ä ðÕ ÏþxñìÕ7 ÿùà ¼ Á á 1p Û4 ³ ÆÙ ³ Å ë Ý4b0 ÒÆ ðØ ß C 2 x7 2a Ý7 ÄÙ c ðz À JI fÖ9 céQ ðl ãnCxd Û Ëï 6 ë Û ú12hÞ å0B â öÑC f 06⺠2 áà á VF p ò2 ù6b³ ô ¹ï v 6 a¼ g VÆ0 r òØFò FÀ Æl67³¹A º Ú É Ãc0 ³ì6 ò U À 3¾ f 3mq W hüb Ú Lc 8Qt1Ï᪼ ÍC1 Y Lf É ½õ ìÐDsË OM ¼ C cµÒ U ÝëZ nÛ ñö Fm5 AM2 P µ ÔÎñB ÛÎ ó ÖW Jq ÉtÐ ÿÈ âð çBü Gù Q ð ð ò3À óÿøÐþè P 5 ²3 s èÏ ýC ú æ Aïñ À à ÿß ükVÀ V ó Fp Ns N õÍBuh¹OýPÝP h ³ýã ù0 á ö vïôÐ ã Î Ó Áì þ ÃÙGnV ïo ÍrþÆ L úØ ã ª7pýÆ Ìö ÿo Òÿ rýw åpýÆY o õCwX ÿ 3Ø ÿ ù áìÿäÛÿÝ ÿ òGÇ û z Å ò Ðï9È y rÂf lùÍ ËÝ0 U d 7 ý ÿ6 ÿ J U ó l b ÈKà 8 e0 ø X z ª 9Ëë èx0 då ÈÝV Ðö6 òG ºp½ JZQ9î DÅñqÊWz ¾¾Ù PR P OMÝ päïÔåu þÔ þË 6úÅIäÅië ï¹¹B hõ ÛäáíXö En¼ð BÆÛQA XÕ tà û8 ã Sµ V ö èÃ8 nÝ âó Ýc ÁT ÈGXSúäCft ÀÀËò Ç Ô 7 V ã I N s 7 Ï b ÐaÑ C ãÄËÏ J æÕ ª Ö3 s ö8 9µ ùhp Oî ÄVåæ ¾ éع Q ÉÂ6 Z ½Ø z î V yô üò R DóÞó žK Þ fF EîOú Øã ì YcÎ d ¾ eI H ¾QÆ Lea èwdoW Ï T r ù b Bú ùð o Có ųäÃs Í 8u á N ÅÍ7ZËGUã ºGãæÉÓI3îxë À Ueí Ì Ù3tè Ôgô ë c ¼yËcëÜ5 ö¹¹ x è U Qlú D ßà ý öðxÝÕuÜywÂP Lå N ÿ ø2Áà 7qÚ ÓÜ h Ï ÎTÆËZ Ù Çïó5õ pÇY I ÃË àÛ ªº0 î s ØÄo kâ q çÃZ 2h T2Ä v 6 k Á Ñ âáÜü ô aè6y5ñ Ä å Vz ¾ ½ óm Ç ø Á þ 6 W áÑn ¼ è t ² E Rp à n ÁÂçÊ s CYXF êýv øý E ß ÿW ôwûj ú C k ÍbtZkµû¼ á 7 ³ r ôFªµ 4 ð Ó vß ³i w ³Q E8 Ã9 y 2ÄÄ Yï¹ ô lR µ n ìT p 8 T7kù2²T6opã4Ukè þýxµ Hº ÛÒ ÈÏ ÿ 3ÛG P Ö pÖy¼Otär ø4ü 9 Rñ s qO 4 ãÛñò9VÌØLáä 9 ÁîT Ø 5Ú ë 6Û0ÒI Ï ï ú Ö ëºÏÈ6Hö øMM ß Ð o f ö tÏ ªlü E GG 2Ì Æ2 Æ óÑv 2 b ÞÊüä 6nr Y2òÕuZªMÜ w s gÌ C 2 û F î Â5R µ 9Ø ñqÑ M ³ò À k l Â9 ö ùÃ7ÞJÚü 7ÚÄïL æHæñ Õ4 5àÝ c D ÃZhå ym ælQ ï ÒÀ9õ ww W ÿ ¼è l ëæÆóCäk zäòôto µ þÚ â ê Ç L P xGqôæàu õGu 1 ôÏÁ8 çp u ùúC OÏ7µ k Ͼf ÿ I µ Ê ûb 6õ xݽÚïÏÆNñB a s Y WI I¾ÉV y µCy äc Çu Çk ç u Í µ 7 þ ² á2 ë q f Ö íT ïTî Æar ÏÔOÄ ¾ x3zç6ðIg w 6Ãö Àq ÂG¾Î ¼t ë ã ËÈw W2 Ö8 g ô p u Ü0 JÛvr ðçÔØXÈD Éul ÿ8 7 q gì ÒÀ Ü 42óè Î æ ºN Ïxi Ê ö 1XXð Æö3 mw ß ß R Å d µ ÙuÔ Z6 Ì k ì 8ñ ¹bÒ Û ç 6Xlþ öpFö îq² lón ÅRÖ çÙâJêóOÚ è V C y þª uq Åêb Ä aJ èLV16 R¼U Ó Ý Pxa ÄfqB SÐý9jëÊ Mak ÕYúZ çVq ïÕ Õ ó WçýâxÙ æ bì6ZÑFmfNz E ã bËü Úf þ R çD 0 I º f à 7ªË9Æ à P ñÎ º7rôÙÊ 8ä þ yUKÌÛ Í ã Àð äo b V 8 Mø W Óï xõ Ê H5È ÏÛ àH Æó à ¾ Û VgÛvôÜ 13 D î V l ú pñ Îä ã½ Ä koYO k³DÎàø â z À0eØ xÕ7Äqó² Î û h Î0µç ouqÑ ¼ Èú T1 ïÝ ì wÈ n DV Úr Ý E Äñ ýôAO òëÏÖC Ùu HÊ ïËÏ nï ê7¾ k á æ G ùRô8ð¾¼ Çjø C½ Ô ¹Óg 5 t y¾ ÏTC9 ªçL³ B ÛlòkÛÌ 4à RàO ¼ 7d 9üâQ ö½mÓ¾fª áö ½b ó9P üÖ ð â É 3ép 0pø ó j õg Õ ì ½ WÀKm 7 êÎ C üs0 Y7 Ak ù ¹ Á A Ç Õ ãQ ÃQz p vÄE2xTÂz ú ò B ¾ÞHÁ4IA Oó E I ê ð Ë ðE N U Û q C çZ iÏ úÑèVC çE ØßEÝæðýõª ÃHfcYi å õ ùGå ÉM Å ³ab9K Ù ozF JD ÙQ Mø zíÓ J V iG Ú kozQ qQ Áuì Dùò d Nûò ¾W iNN ö Q s WÓ X OLLijû òûgqº QëG ðó1 ùÞ b Æspò yf iûã ì Ïäz Ï n À ìOF7 ¼ à Ý Ö¼æ ûê çWÃÞIæzçQ Û¹ Cö ú Ði G b² è2 ôÆl é ºS é 4EF f²Ç wºë 7lQ fbf 0 L I OW ù ôs A á Ýh ºyd z ð h ð Ý t7V æ Ñ Ñ âj Õ kü 5N û ¾Rs xræö Î ë êWÑ Fx Ìa 4 C Ä vE i Ç 2ÑöªÐÉÜ öXt ú ÅL D Ä Ë øò¾ óÓØêãÀr ðH éÐb 1 Yë ÙgÊâ Ïð42l ÌTdÌ Ón¹ é ó FÁéÓ p í Ð é9 câÅ j Úó q B æ µ ½ jµÒżIv s à7 ç ëîåaoaùTR á Þáoã3à X ÌÀ D Ç w5Aâù ÙY èæJ TVã cb w æ s ³ 9se Lm F Æ 8K M õ5 så ß q P ZÑ W vî EÀ 9B ú Õ ï eí å d 8æÁç 9c õëêMSCu É Ü Z 7 ã0t ô î Hèy ÍZ xâ oÿôRød ä mB G m A PÒ õN ͼá2 lóñÂd ãK DpàGIm Ù R ÌùƵePbÓZ 6³ I rú5C d ÉÞ6QÿõÂnÍÝËU ã ó ü DÚ5 HM Fs K r Õ Ü ølhåM õ Óø 2í nË Â v ê I ÚIÑ Ñ ÆO ù0 WuûCa àq Í a ë MIHã ª Ýå7ýG ßÇ7j vrêßO4 Û W Vå Ö YȲÓFÐس è1 R Å Ç ñ Ò Y 5 Wä òuoÁï3X É¾Ñ s³ Rð µèÓjë Eß PzH sÚÏ Ü ñ ác Å sdÑÞ¾O BîKO 1 Ö v æì NLáÿ6z ÛÂê ùëQ E Ñ6 ý E ÒÖùÔmÇ x X s fÆíôÒ ÎÜê ð ônQg O æ Y òDæk 8rp yÏæçk ôñRõ Ï I ý Âà7 ¹ EV 7 ï Û IGJY ³ Þ Ë ¾ XÅ Ñ ò êÔèV 5ÙÁö49ÿ çßèTâ ¹ Öf YÔReY Uö À Ä ÅÂîm1 5 û o 9 ÚßÛ º üÓ ß ÿï KUT¼óp ¾m ½ Õ ÃG1 zjÙ w A þ 8 XiIu OÈä ò 2 Ä PÐÁît ûûÆ ¾îÔÅ V3Z s ª i yù ÀÆ î Õ r E M Ð Ô ôOÀF é Ý c 4 7 L 1 g SS7 û4Té g yËWB w Ö Þ µ u r Ó B ³ péDÕzQ ºr½ Y C3g g ¹goS½ jØèÑc sÌðíßøò ÈE ÕX³1 ÍR pq Èter GNl Ù¼3² sÚÔòþDZºPa ÊhÕm Ä gÖ 8 ¾ É W qûo ÝÈWU lÇö ¹t CHP I À Áì X R VÖ å¼ âØ r v ß àýye ³ ë ²I e öÓ ¹ U å bä k øcf Ó Ê¾à p üöÈxa Ó ú òk qíÅÓºqåM7ÿæ o o ¼ ú 4Ëu ÊsK 3n Ë 2Ãí b h R Ó W ÁãgàÔA ª nÞkÔ ô Ì çÆjÂÉ FÊ1 Ëöæ ä ½ðN ÉJ ¼ Áù¹n6 Ñ ùPT pûõ í ªêZ ÇÙ 0À à2 E z þø 6Æ èoý Ïóõ 5è Ì Î z ¹ 4 ¾ ÅP Ò Aónj ù å rð0 ÌTl5óèÓ ðÏ ùIzÓ ãÆ á0á tÀùã Ì ÁSgæBáêT¾ ½3 Pò hµ9 f1ÃÇ ÍînV O ÓÅ ÝU zEy8 j VV W Ép RLL í 3iJ Å 1V ÅB eÑ0 õ î G Î ³ føÁ5¹ ê ³ gs ³ é8 º sóêð éìc û iè Ó ü êñ² r f iÎFå6ÞnÛÒ éh Ð Oï EN Ê Z B µ w Y³vÍ Îí ìEóv ³ 1 ïÍ sÀ² ø N øéè W óZÏÎ XlÔÆI I 6 z 0h È Tb ²CpMégGðv kk ÖÃ2 J7 éöYs øý Þn á 3 Åܼ 8g ÊÜxUì7Ï Ø Áå㺠ã KZM Ûñ 5 Tv Vt éªUºbhÄf ª Î ì å Æp98 ¹Ý M Í óbEÑè CÓù ä IG A ÝÇm Êòªx Û xrT D v CTø8QÕ5 nÇÀ24 B rñÕ Þòµï ï ÿ¾ ß ð r Ò Ïlyð ãçÏ SZÑÎí 6 dz³ ÛÙ Ú PC º Õ ÄÃõ5 D Hø² â8ê aÅv2 Õ P 0 q b8f FûI Æé G ÊÇ Ðí C ñ Í kVo ùÓ þò Ë cz m ½ÕÀe o9 zW  y e5ÊÎÐ Y7ÝL 0hÄ Þx¾ óÝ é ¼ iNÔ dEB 8 â w0ý ä õê Uñn ÊI CÏxK0m í ek úMAó àó ábâ îð êÑô â T sÜqÇ9 k H bd çâ ð ϲl JÔfu G 8Ô 6Gy bÑ ö ì OH ð¼ge p Ió 3 ª½á sÛò N¹ pëw3òµ Cuqö D NåA t iä ÍöÔïÙÑ kßúÖOoûÒ ËÚN ó Î ë Ô µpLgºkí Ñ O ãÂAï Ö ê S íO W 9 t2 HÓ TâOZÎ ò è æê Ù³ND 3 a v JÁ H ýt é Îz Ö çGû z W ùPÎ ÓÓ4uDö¼9fëö ßøë í 2ÑÚªWãAM ³ ùÐ Ë â N Ãn IeÓYÌ å P Ð N È m¹ g Ð BÎFÍ Ãe m Ï D ã É Ú s é 9 që i ¹ðí óòé ºè æ Þr9Û Â Ú u QüÁx Õà ØÂg z Hçø ýü ÝyÞ qì¼ ü 1ÕÛBà ä ðÃÉpèãH ä i á á ï 3PÁw ç N ¾¼ J 06hÐ nVß 8 D q ù ËÎ mÈ ô j Ù½ÉÊ EDi èW Yd ïóQù xÎ i ø ä Ü Ä 8 LX þ 2 tC R Å ÍEÉ ë Fôl6 1 ³I þÜ Á ü NZÛ E hXR ús ÄÑ ë ÊçÞà 5 ¹ôÚð å pg Od ¾ á Épúð O³ o ÃNñ ¼ Ml aôD X Z Ú¹Æ å à 2 cå Ç ÿ Ã Ñ 2 ò Qß îgõÛo T½ Uã Áþ C Ü Tä fÉs wn sê ß W É Y eAzú è ø kE µ ýG PGÄê AïyFØÝ Ò u½P80qâdÈ Â Tv O vGjOHø ÚP bhBQÉÍ8 ìÜËÂg Í T 2 Dâó fë 83p ø 8ª 14 EO ê 66à 2 Ì æyZ q uâZ 2 hÖ b ½úÕ Õ 5 Ç ýáô õ w í C lG J Þ ½ º 2 F µì ÿìO2 ÿ 9 1Q Køý YT Ñ h 4 èa dï âñ è ÆÐ8cîî 3 u jñèñà W6ìe À c Õ1 lÍà0ãÊ ÜÓ Ã 2 o 03n1iSÏ f Í p ú Æ YNÒöv u1 ÌEfÃ6 É çUd 7þ Ø lè ²BWLí 0Ø8aX ØóæòÇþ 3ÊúÓm H a c ù ½ tJ jî ñ ã îP8 ë1Qð V³0ç ½ù ˪ Ä F A 8 F 6 ïÂÖ ìó âY D B  äÔ G ÚYÐ S â ú A D j N ZÉã Á ªå5 Ë3 F Ú ò²pêl ÿí ù bK Ï ï tÿ 7 lçÓ q Sm ÆàP ë dí áë HÒ lx Hp ô F p W9 Ï ÎûÛúUï X ø äÛÜÞQuÈG ú æ Ú è iÎl ¹¼ ëÊ k íZýxmtéÈò ÕhàL ª K ðÌc½ M E Ê7ñà Ð Í A bç E vD öéH ø ¼CÃó í z òû Iç â O ï B Ç ìJbÈ bZ ÔÌ x F JR I Y Ìn 9õÀüþ í D DN î4Q ½N Î Ä 8Crzäsÿ ßÈ d j ïX 8d Á 9 vì ióÆg Í ½ Û7È d ù ÑGLÿüÿ Oô Yø T A È ÖM ézeBy 2q â K ª ï 3ú Ï X ó1 È p à ïì Ñ C CÚ Õë É P Ï0 í óC VݽÍXþvö çâ ß oZ 5ô éøH Ö C  L K UJ w È º þé Ä ï Nbsø È p Bä D äiZû ê ôô Kß ã²t IòÈ mt ã Ë ohl UíwÓúDzéÓÿ pµ é ü 5Ë kÝàþõEb z 5LÐålQ Рس È Ó ½o Ò óå H Q Î MïR DãJ C Ìdµ¼a åÂpÞh TÚ 4 á V ¼M Vu CÈb6 v6 1 Ý ö Gò JKß ³ PF óýÏ9tºÂ Îóé îÈyF ð H P ¹ T L H ù4 è ôN 5 HÌ Í 5 TAO âëO É7 Pá Ö ÔÛ z Ãlxé1 õÏÓk7 4ÌýñËwÙ4î Z Ë A 1 BÊ Þ 6 þ a ç òqX1¼ 4 ô Ä Ç Áü8 9NÁºp âG Ï ºGõ ÇÈx ú Á çÉ ñ K Å Þ 9ê r hR c z ²V èÊ Ã Ý RÜ Ñ A Ô c 9 t à ò î Uu b ÞÓZ b pV rQxáêpzä þÉ f4 Tø VP È S Ø Hà Ã5èEê 3µ9SìÝÛ ü¹ eº b k 1 í ö Ýè Aù ³ÿþæ HZ A å qã Dná þH ôDC ß Ù îñç DoA½õ 5ü õ ÜÖ ¼5 ³fÃëj k P g úºô jÄïöÍ õÕzI ¾cN á Ûëö ï n qÞ CT Q q Ï ë aÞñO õ ô xc ø WøH îoô q 0âÅÅ ¾ ÅDàN ù Í ì 6Q Ó G ɹùÏ ø î  ÏlÝ á ôv j upm ³æ½7ç½ö ªÕ Q p Á EèûB uûkÿ Ù ã ä ª Rb0 ö ªêèy2 1 HÄ JåÉGïp É ð Ñ Ù x ÛË é z Ð Æ Èy O þssý ³4Á 9ÝÉå4ÂÖ Û z g Ë fuà ç fÎÍkÃSÙ U E F ÇP ñ a¾Ø Ä B²½ ì Y ª Ö Tµàº äu D Р8 WVAÕ V nuûq d ú H Î QQ á y Ï ö M ¾Kø ó t ü öU D à ÄýxR ¹ õÚ2oÓ 4 ÈL å ÊI mØ æ Z ï m M ó Øã ð Ê a 7 W ç w0Ü ÂWU3 PzÚ Î Øk ÐÀ0 V t ûÝ ÓK7D ³Å ã Jè P W ºG r WÎ 10 Þóö gëw CàN µ ûã ÑþÝÿ DKKË o½õòË ¼xíÚµ fÐÄ9 ip W a JøÐ ÄÏ 8 ¾Î BFÄ ó 9 DÓ øQ æ ÿ DÉ Óº Ë r ê xn üòqo q vÌð 7N b ÄÐ ¾ lØ j ÃÁ q Ä Þ ïBÑ náW n j VßOziÄ U á úp ZA k Z ºçá L dOp ô ð Þ0Ù ½c4ø Ç Ï ¼BzÎ4 y üó Ná È v ó ÚR 8væÓ ù J g g iXb Ô 7 0 fÊ 3ØÑÙüüóOoÙº L Ùjî ÚÏ geȽ ³ L ê þó ÿüó Häâ ¾ûî o¾ùf ùªÕ Q ëèÎø ¾º G 1ô Å ¼ÁÎ yÑ É ý è ûnSÌRUÁme³ ýjÊ ¼½tîQ Ïö m Á Ô A F ʳéªbÅ µtS T RÚ 0Ñ 8ZPCX Ø G2ØeCqGÈ1 ÝÈÚ xY R¹¹¾ GË ZHÖ ¹ VõX úb 1 ÙÖè4 ú D ÎI î PÉ ½Üºvy ¾ Ò ªa7³ ÕqdóéU ìÕ1¾Q IçÀä ü ÍEe c 3C äCÐHÁ6N à yô R ¼Èå p ºs 4 C 1 ÛF ü ÖÆ B4 ïôt U Ö Ã J R ráEp² 6 I8N xÊÔáãF çåw ¼è 9 xÀB H ªÚ Ï yFûÚíï m ïAö³ðÑ Æ È0ÿ S ñæ Ûn 3f ê ñ0 Ë ß 6 ² ßB mà I òQ iî 3Å r ýó ÁmÃâ ¾O u  üP qA Ò ÄøÙú p ö 2 ut PË Ã ë M M ³ZP È Úì9 RQ âæ 1 Ð0q þ äÏ CºüFnÎ Jµâ µ Á òf z ë x Qáµ Ø çyK Ùh ÚØÐ rݼ ³Áâ àG b Á5 B Ec z PLY0 S Òn7ù ü üu é ÈmðÙ ç ÚF ¼ æ ÈLã D ÒØ W s D 7²læ Á¹tËKÏ Þ g NF XÞý s î á Q 0yòd âyÈ u sÐyT c 7 Dë Ì Ñ³Ø èä J Ü B 6 ¼ Ýù ê l z Çgîe Ôÿ d ÿ PåÈ Vî ç ÂWQZ 2ø 1 xA7à JÌa Qè ý t Ï Æ ÕN ö gJ ì 6 Í Sô ãê 9ðái 5uÐW ¾ ²ÆãÖ z mÛ² L Á Hb Qþù EÈ r x êSë7e º 4ì Þ Ï 4Íxú wÞÝ ªO7Y Aeg uº Z8S Sg Ñ Ú B L vo v f dã õ Î nTE øöüg Õ ³ è 2d ½ Ü 8 lÄIO 4 ÄtX ú á1 NoØ 8 Ô á Å ãOnN ÉåC p â¾ B Ùgwö Då ïCß Fú2 at ÑÞ Kgj ᪠é S ÕòÊ ÕÔ ðàïO û SÆ 2uÜ 3 rÜØ 3 6ò µ äε ØÌ ¹Òc79 S Xè7 9 ÓR ØùV IÖTGr¹ l G Ji ôêzYõTø8 èSD³QY ð sùjøª u1 óÒé W v V O ù FúÊ o y Ë Ñä 0ÿ t fl a á ôÖDI ¹ x a ö ìÅ lhh U ÎGéU Õ vàûò eÝ f Á Ljç æö d ßÌ çõU Å Gi3 V 4 ú0 E Hò É ªÑ4 â eÃC Q F õ ïÜÙý̳Þê rSOM H F ôð É lT éO ú ½g D ÛnUÀ c P ØJ Å ÜØR4 ü ª f2 Ì Å 5 Ån 8 ýíÏùü a NqL ÂÇ XqÚi â ËÞ ßÝÝl éý xäH Hø Òðe çÍ ½ï ÆôéÓ þú cÇærèx aOo î ã ä Ö éÝóÏ üøñ0 Û o ðÁ wîÜ 2 ú B à òÔ W éWÍ ù m U gsLgG íúÖ lÝ 1 Qiå àzéDÚý h 1ì ù pA Íd23gÎ 5õ Ðb â xáa9 hâÀdÄ òã Ä ÂÑú AõÛ ú8Ë Â ò èOå Ãú Î q6Pr³cK ºË t ZG 1 ¾c ñ aHö DiYµi ¾ GÄw íW Ö ÜV ½ô Ò â ø 6mÚ v rjF ÇÅ àî³OHÔ Q á H ðù0ʾP Ï é ßî Kúèq fº vnu s ñ 6gdu P l 9ÀW È j c ªý Øh Ó0Pé t G l D 8mÈ 1 F Y¹ ç ¼öd ½ ÑrG à 2ªZ ÐÿËÿ õ93 ED çåd Ö ÿ ØrXíI üâw ú ºÑ ñþÝ J ù wÓiù 6u ð ÐÎÖ él åW Êô fýêÇ æ2q Å þ ðT r öþÚí wt ï Ö 3 HÝ Nß s Pî s À t l îE T è îT À3É pÎx m ÒÛ o VL Ñ Q6ÉF5 À Ç0 4 l È D M 2 J 2 b HàÄóY iÏzÛ 3 ÿ Í H 0 Æ Ñ r z Î Íe Á N ÎÌ 1m JQ J önfÉê k ê ²L3Èõl öä Ôö E5ïì ÖÐÝ X î vçm7 zîl Ô 0 rDÌ àôò Æ eL3 a7oÊþò ½ k ÍjÝÝ wïÖUÐ ÿãoKµ ÝºÑ âµüü TÌÖrÌÏeÇ îß½âÄSÇ ç Õ Ì é 8 o m GA1 ü zaÞÐl ÏzÛ oÛÚ ª ãø µ ªÀr íÛz çí võÍ yþû KW BíÏ¾Õ ÿAJ Ï óÆ öËß ø µ lmm ç Á Dç4ªàA Õæ Br Á fCÝ ÂKà ßà ³ Fº Ö õZ LwFH Lu Û VïµÞÞ ½ zGº CËçd ªÊÐs 4 ÙpT Ç æ Ï a Á S9K dÓHp ÛvÚ5ÂEQ ¼ ÅÛ L B¼u bMbo3Aï e e W f7l q Önã7õ qÆÜéãÏ mæ âì ÑÒ É Á yË2Ñÿ IÖ óhn q ùq BðæÌ ÕÀ ØXÉâÆ g 2ý þÍW FW8 w9O¾ ï ç uéÝ çåöDeuä 8y e góY Y àÑ jGp³H Û²µ ýz lÜéÓO 9k6úhiº Lñ7 Ñ Dj áY RH Å o ÊÑÿä ÍGÏ új P X Å ûÆDëëËÅ µ Eu ð6Âà ³è VÔªÁeÓÁ¾tÙNFL j ÃïèêÙÓ m KC YBâd 2 Y 2 ù u ù¼ à U õ F äU G rÇ e ½ ¼ rT ÈWÑx ÿ b þß á g 1dú z S NÅÏ ì ÿ µÂ Kä vHÇ fÊÉ M G à U d   KVà PÁ ¹ Ý æ öÔo U B ÅblÜ vùå ÔtÈ q úú àÃsz q nÊ ã TÀ c1r ë ËusÎ uü Á IcÀ Cm w ä Ês â8 è 7 XU zWó ãClÖÕÚ¹ qÆ JT I ï º ÎÚî QNÝ e 7 r 9þ é ÑÇõÀ æÿ µÁZ y ïòRF ãSj e Éè p é ¼ Hö áZ pW X aGCy ò2 åÛ ç à hν C ¾ú vù aÉ Ì F 7 voåªæÝ öðQ ÆU p ðq ÚO c5 Ì Þç nàv É 4 e Íÿþé ÈB öÙg Ò rÉ pÐ 0x Ø x ÆI DÊÁúzñ pÁÿ ðý Ø g 6 º nÙ² 5  O åù Ï ðî ï Ì F bi9 y 8Zp å zeÞ Íí¼ ã A Ên7S9qÈ 3 ßôùóï¼ù²þê èj0Hæ ú õA úL ÚóÔïùG äÒ kåJT uy³ß Ù ªbà Ïfd apÌ Qý à Ê6644Ö TVÓòñ áPI Fø àiU pTª ÈÝ øé 1 f Ñ Ä Ó í jLäsáâ ºA ÞiÉ º¹k cbàèò n¹ìÜó ªP Ï î A ¾ ôæ Àò g pÊÀ ÃA À ûoC È Û 6 ð H ÝtÓMp ð v dàÀ øgÿþýËËËQ AÉrP ô6 ï ÔÍÁÔ û 7 Ï v ì À ù ù ²ý qm Õ ölÛR U Âçç  c6tt FÿÑî ù cÍÒP ð a õªãN UWâÈL ÄÀ6 D û Èü²1 ñYu QÅ IYIÇ bN ν rÝUp áäào Ô U J ª 44 êýú L äÍP0TYSY S2 DíØq ã ä ð X B ü ð µüë Ð g sõ G ë ßBN k mïñø ÛAª 1v LdDY 8 ü C ßè ½ c Ða S C N ák ÌGÜ FáñàÀ Ïù Ú Ò kþK µ5k Èå a 3 È2 µ4ãé G g ½ñÈ Ët yÓ ù ÊÛãÅ Tvþû oò li å0W 9kØÄJ L l è ò Ýzé ÿü½ þãC ßs xpU kBÖwáö ì Ï ë kkj Ú Ì À P6g T Ô ÏC7 Õ4XO 0 X ü Ân È C ¾õ oÁ à þú ü í 7Tò G oh l Hø L SQ p 0 öàFÐ â ö Pï 3aÚ mf2 þ µ Ð U dÆ lg8è ræ Zz øÛÔÎ dT 0iT 3 ôEPkZì nû ß Æçµçó µ PÈ 2ó 5cêñ äj ô HP íSìI RSÃøÒ öu U èÚN GfoÈ r n x oêØÃ2Z Î ß À J v7ñö G F 5 6ç ÔfJ É ç 4ÙdGrí M ýÅ ÇßøùoM n Xò6ï ¼ FKKx 6æ 9D Î dbü TÕÑ Ø C ÚÀ 2 û ï ü dá j h ¾ À Ë ÍT äûHô ú 4 uhE 9 ³D 68ª Ï pxq z Xt æô ùþ M ª F ë9 51 z 2ï a Þ ¾ J cª µ½ ÂeF ö Lr d õSÉ AtcÃià TÀÃQÙ u ä Ï dÒÒ KÑ u8vÈR É ª Âà þ ºº 38v 5Úmb 9 oªù å Èìþ õK Iè ö ²ñ 8QØ ößþö7ü l L 6È z Ô 8  ì xå W Ï Áá v ÉßA ¾Â ë â þ 7 ÿÄ ð û ò½å Nê j U d Éæ ͳ Ë 1eÊdD ½ ëg9Hõ 7 ã2 5 Ïhú ¼üÆ ¾rýñÓFXFÒ d òëäy zq ÉÐ Q v 3 ÞåI ¼ X kmcòÙæÄ õÝ Rz eùW Ù 7 À âYéêÐÖ kغ³ dÈ ÙçÔÔ R AÃV H G V JÃó Ù XO 4ÜÕ Þ ù1È ÒhPo xªi Y ÈÒRq u é t ÂÔ T ÅPVÙÑé7y è ùMVtö müûÞôN é ú î³W ÈD ¹ áÅ Ö ÌðIgÎ þ 3ÂÑb G Z Ð òp PB Àà su õ FË UØ Ò Æ rµÈØBF P Ë 6 Zí CI ÿ 4þ t K e õ0 ÏÅ øã ÿ Ú d nð7 Aý ÒA h Ò 9 6 Ò É öòd 8 Ø Ô ² ÝzG Á Ò õà 1³u t wî µµ1 D6t hÁ v Xì w4 g a cFïÌ Ñ D 3zï Jô èD Âè½ Áh QBHD Jt Ñ Áë sÖ çý YÏZç ûs µ ½ ïumÂüô ÇÐ áu2 î Ûh j 3 áO o5 ßþ noþù ÍÉ Æ o3ÿwôwþ Ê Áõ ɳ üà ýâÀóæ ö¾úÚêÊÙ2 ø IóÃüÒh ÚLD ovÀ³FuÞi Ð ÀÉïÞ H Õ j8ºÚ ÿx ý ûíOt Õ m Ô 8E 6 åk U ðûðSy 2sðºâ B òölõ³b H 7 f í õ ûHïa¾ Lò D ðgÏuÛÆÚ 5Ì³Ä L Q z U j¹ì7 g ßðþ ß8SÐh ª MÞ õg JÖ ª ù ùC ÅÌ zB NB µ Ñ þ éF üÅO F 6 â A ßM çØ ª ÏÈ Ê ðzúÄëÆý ¼ä Ké Q1 µå¼Øwö òd T tÿ³öú W ø ú½øsò a ÆÛÀ í ò0ð r ËYÖ îKU nµCÐB Ñ Ð P 4 Ut Ô MtÙ t ºã ðA àÚñ A B U ³ý ô Ý¾ï ªÊÉù ßØ maQ 5 2 0 ÿy ý P ü Ë ñÙ¼Û õV É k Øû ì þnæ zÔU 9ÓüÊoëTÞæñ g 6Å Û E qZO Ë0 À Ç ovQº þÆ H ñ 8 Jw h àsÐ T þu Ë eÎ oåle SP 7ÿòN ý¹8 Y Ò õ ß 9ç Óý Ó ýDÐk º õë ÆMÊ Úì 5 Åñ sÐÃ4 ú Wj³2 Õ K3Ïy ÑnJ û SY ìÜv FG µÕ 8é²cã ZU xJùBÏÚýä ê tc ßö ïJüDÛôc âî ßä Ôe ôf ùsÑ 2Æ ² ï17 h 5ô Ö ù J  6 ÐÎ j Ë ÝH E 9ùFûFfr Á8Ú è ¹ ¹5B ê 7 ÿ ÊÝÆã wÎZý Ù Åe A KAT8c ó1³Ï ȳ í V iá æhÀM H óAÞ ³F èíS h x g d 68 ØV k ãPæ x Kÿ µ Ñ 3 W â ø Z ÔíÂU äÁò M D B Ù V çé ÐâHo ÜßL ß u Õ¼aôÎëÑ ñ Rm ç ûT ïDsmðVs Ãô ¾Üèúu½ Ér Wú Ýú Á Î E è Dpâ u 6 ã I ááFèÒ 5 ²ÇêT ð ŠǪΠùÕX 3 Wød Öc o Üï² Á3 2Î kîw UR T è u ÈeýÝ ëÐ ö ßîah Ë q K qã ÛåÕbNXRÇ Ã¼ tÓì Ì9YW ÇZðâ ù k eF ÍPb éöé A â S f2 ô³ 7 Üc P ý cêllâXFO åðí Û¹ F m yIÒ Ä H D bÌ 9a j Rä ï8î ï ÔîÅ û 2 wP ÒÀï U ª ÌF Ê q ö Ò ív þ ÔQUóÎX È 4 5êC¼n 3 0 ÛíO Iµ É óªRñL ÖÙåë Þ Dxù2ÄR ÄuÕ ïècÚë S i Õ D Hû K s U ø ù 5 Á ÙMU Ó Æ 6ÒKJc6 x8 u f âè º U Ãic e¾ M³ T å Ùñ TÀ Es ìÆà j úBÈQ âñ ¾T Ä ô é 2 Äùî ÓÈLzÞÝü û¹ êö æZ ó5 Éô Ñ åMf Qy úïß ÁQ à ó Gên µ 5èIÓ 6v YìêWs q É T ÓBæfÈ d áá EÜî nwan P ü3ÅQÌñ îâ L f Dªh Gì f Sý²i ĪPÜcÂòvuD Ùw gÄí V XÍȵÇçg ¼ºâ½ 3 ýV ï ÅÓ ßµ í Å g cX uy Î Jm íëÔ j ÌÜÙù ¾Îe â TÕûì XB Ç ²xÁ ì Âg ÙmäZ hØÑoÓteYV R ãm Ùå û pÅCD7 yò p ñ ³ L Ê ÿ j V W ÛX 8Åd çQÀÙÍ Kì Ó kF É t X EßÎß7aø Ùq Gòq às û º Ñ 2 Ñ à kmó þ á Ô ç7Û5µ Dô7 ²b N sº cH ÉîR GRNgM DÍ ø U úñ JÎÚ ÉSEÙí ¾ E Q 2 3 4z ïÄZ 0WY í Ýþ m ¾ Å pÝ qùEá ZK³ðz fþMó ØÜ ÇL MK¹y M Oª h 7 1 ÿ J ¹ czô Qk æ ÜDc ¼µ YT Cïir tóá ¹ AÕ Ú 5 Ç Û ñyO cRþ B ÒvA òØó Þ 9 ¾ f ÌÑà U ÿ uÅ ZÁ  s² ÛëÐÎohA¼ in R Ì öû ðÚ c ìjj VzØ XÃÙòÞÄÚ sÞS i ÃW Êgíâ V ïícb ؼ² îù è kl ½ ÞÁ ã Þ À OßTÝ íî n a 7 Ó Rqi ä7á ß Â À c ¾ Ô K 1P çt po ó Sx ªËßµ q É 0 õ kî v ïïÆ çnã ÄQA Ë ô G ó PM¾Ëý y p ÖÝw ì ÍpQ Ê 3 Þ 9Q ã ÔÜ á ò qkA1Uäö0ª O9Þ o ï ûñ þ æ ðá Ý 4 yTÍo M 7 þWu ªí ãVª B g Ó oýáBÍýÓ Xüí ³ó 9ÏuÿÀÖEãôF ½  ¼ýT Õ äÝåÀ¼2 á 3 øûËrþóíZm Öó 7 5kÂÜ u9HBÅë pG ÿ n By µ o n ýA ú oáéËOÇx FºÖ í ³üÅø Zc ¹GigÕjK ã L BøÕ ÓxÇ Ü íMã½Ãä æg9OZåDÎ ðÎw Öó vØ i Ë nü ùr Þc õ À Î ª 5Ò á é yî fR à 6Çø 1 µ J æ¾îm6 À RW E Bõ à Øï ã4 Ò Ì lHÓ4 ý äe DF ø RØ BM ½ Ú Æâ ómef ä ü¹ Ï Ù ³ ØO ø Y½Ã c³ DºÂT R ïkð ñpÊ É ð jE âYÏRû ÅîEç ƵUÉ 4 lò ¾ÔDÈO gî ïNÍ f N 4 óÍ äIÖôîN ÏÒíÇÞè ÊE P 4 ³Í L T4lLÆ çÚI A Èÿ ËÔ 8É ª e üÒhJ ç F Z9 È xk2 N Í ÎçRÞÂÏY êyz gß Q Ñ ZÏ YÛÑ 3w Gù ÛOD ûl Ì O F Ñ y Û2YD jRF Kð è ¼qÛ p éu ñWqMÝï TÝ öA T ¹ç ç ÔOÐì ò ó J Ò ÒlÅnÊ 5 Cç s èÛ0 þ Òu U J ã å5wñµ4 n bì 0î h 1m ¹ å Ø D µ R ær¼Ïu ÂÍí L dfìÏ ów ÐI lUÅ ÀuKVÅ ÿ ßá YÈ y ß0za 0à X E RêwcisÕ ² ÎÅ Õ½û ðtÈ Pµ é Æmõr ßõ DÚ åd á w tzOÓ5ÊÙ NéNËùû E öý Aßý a ½ Q 2ñd aS 5 ÖØ éÙt Åã æ Ñ p³ è4Äçüü ë c XN Û Ñ êQt uOÙ ¾7A2  fdM Ó² uîe

  Original URL path: http://www.udec.cl/dise/sites/default/files/TALLERES%20DEPORTIVOS%20DE%20VERANO_0.docx (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Súmate a la Feria Vivir Bien de la DISE | DISE
  Directora de la DISE Dra Sara Mendoza Parra es promover hábitos de vida sana como la actividad física diaria una correcta alimentación beber agua y resguardar tiempo para el esparcimiento y el descanso En la actividad está confirmada la presecia del Cesfam O Higgins Cruz Roja la Agrupación Caja de Tul de materiales reciclables UdeC Construye Servicio Nacional de la Mujer Sernam Seremi de Salud con su Programa de Salud

  Original URL path: http://www.udec.cl/dise/node/1654 (2016-01-30)
  Open archived version from archive •